Turk Bayragi

KirmiziGul 6 
http://www.moonstar34green.tr.gg - WEFAKARÎ HEZKIRINÎ

  EZ MISLIMANIM BİJİ İSLAME
  HUN BİXER HATİN ZİYARETVAN
  KURDİ MESNEWİYA NURIYE
  PEYVA BİST U SİSEYAN
  RAGİHANDİN TİRKİ KURDİ
  OTTOMAN - DİROKİ OSMANİ
  DESTPEK İSLAME
  ROBERT WILLIAMS MUSIC BOX ITALY
  KURDİSH İLAHİ BİJİ İSLAME
  BİJİ İSLAME EZ MISLIMANIM
  QURANA PİROZ Bİ DENGE KURDİ
  XUREK WWARİN HALAL
  BİJİ MEKTEBE İRFAN
  ŞEV U ROJEN DİNİ İSLAME
  ALEME EREBİ ZAZAKİ ENSİKLOPEDİA
  ZAZAKİ ENSİKLOPEDİA XOSERE
  ONLİNE KURANI KERİM
  HUN BİXER HATİN _RADYO
  HUN BİXER HATİN _FORUM
  BAWERİYA Bİ PEYXEMBERAN
  İSLAM GREEN34
  ERKA KU Bİ MİRİNE VE DİQEDE
  99 NAVE XWEDE TEALA
  XUTBA _XATİR _XWESTİNE
  DESTPEK TEFSÎRA SÛRETÊ FATÎHE
  MEKTUBO HEWTIN
  WEFAKARÎ HEZKIRINÎ
  BIJI PALESTINE EZ MISLIMANIM
  XWEŞRU JİYANE _ İSLAME
  BEDEW RİND XWEŞİK _İSLAME
  LENERİNA JİYANE __ DİNYA GERDUN İSLAME
  ISLAM MENGIKUT NEGARA
  MUSLIM XWEŞRU _ JİYANE __İSLAME
  INW WORLD GROUP
  DİROKİ OSMANİ BİJİ İSLAME
  BİJİ İSLAME BİJİ OSMANİ
 Turk Bayragi


ÎNSANETΠ  WEFAKARΠ HEZKIRINÎ


Jibo ku zarokên kurdan  dînê xwe nas bikin, exlaqê xwe xweşik bikin me ev mijar bi vî şiklî amadekirîye. Hêvî heye ku bixwênin û jê ders bigrin. Navê vê mijarê:
XORTÊN WEFAKAR
Em wisa difikirin ku sê hevalin, navê yekî Îhsan e, yê diduyê Îslam e û yê sisîyê jî Îman e. Ev her sê xort lihev dicivin û di derbarî hinek mijaran de hevudû agahdar dikin da ku heqîqeta xwe; Dînê heq fêr bibin. De keremkin li wan guhdarî bikin.

ÎNSANETΠ  WEFAKARΠ HEZKIRINÎ
(mirûet.. Wefa.. Hubb..)
Îhsan: Îslam..! Te çima ev her sê zarav jibo mijara      xeberdana meyî îşev bijartin?
Îslam: Lewra Însanîyet, Wefakarî û Hezkirin ji  bingehê bawerîya me ya ku em pê dijîn e. Ew jî bawerîya Îslamê ye.
Îman: Îslam! Mijarê ji me re hinekî fereh bike.
Îslam: Werin em bi hevre tişta di vê buyerê de bûyî digel Emîrul Mu'minîn Umerê kurê Xettab, hevalê Pêxember Ebu zerê Giffarî, ‘qisasê’ merivê kuştî; şivanê pez û bi lawên kuştî re bijîn, da ku mebesta min qenc rohnî bibe û sipehî were fêmkiri in.
Îhsan: Peyva ‘qisasê’ tê çi manayê.!!!
Îslam: Qisas; Bi rêya şerîetê sitandina heq e. Mînak: kesê merivekî biqesd bi kuje, ew jî ji aliyê fermandarîya dewletê ve, bi destura xwedîyê kuştî yê were kuştin, û kesê merivekî birindar bike ewê jî were birindarkirin. Ha! Qisas  ev e.
Îman: De naxwe hîkayeta xwedîyên vê ‘qisas’ê çîye? Ji me re bibêje.
Îslam: Ev hîkayeta şivanekî ye ku pezê xwe li dora bexçeyê zilamekî de di çêrand, bê hemdê wî, hinek ji  pezê wî kete nav bexçe û hinek zerer dane çandinîya wî. Xwedîyê zevîyê bi kel hat û çêrî şivên û pezê wî kir. Şivanê pez, rahişte kevirekî mezin û avête xwedîyê bexçe, kevir lê ket û hat kuştin.
        Merivên li wir şivan girtin û birin cem Emîrul Mu’minîn Umerê kurê Xettab, û zaruyên merivê kuştî ji li wê derê hazir bûn û daxwaza qisasîyeta bavê xwe kirin.
Emîrul Mu’minîn, rapêşî şivên kir; ku ti bi kuştina vî zilamî tê ithamkirin û tu yê li ser vê yekê bê sizakirin, ti çi dibêjî.?
Şivanê pez, ev yek qebûl kir û li ser sizakirina xwe jî îtiraz nekir.
Lêbelê şivanê xort; ji Emîrul Mu’minîn destûr xwest  ku jê re misade bikin da ku pezê xwe bigihîne ehlê xwe, lewra ehlê wî feqîr in, mihtacê bal wî pezî ve ne.
Emîrul Mu’minîn jê re got: Kî yê bibe kefîlê te ku tu yê li me vegerê? Birastî tu, bîyanîyê vî cihî yî, û tu kes te nasnake, malbat û welatê te jî nas nakin. Lazim e kefîlekî te hebê heta ku em destura te bidin.
Vê carê şivên li wan kesê li wê derê mêze kir, gelo kî wê bibê kefîlê wî? Çavê xwe li ser wan gerand û îşaretî bal zilamekî êxtîyar ku di rûyê wî de qencî û giramî xuya dibû, dikir û got: ha ev êxtîyarê ha yê bibê kefîlê min. Ku ew jî hevalê Pêxember; Ebuzerê Giffarî bû.
Hz. Umer ev rewş rapêşî Ebuzer kir. Ebuzer yekser/ bê îtîraz qebûlkir. Hinga Emîrul Mu’minîn destûra şivên da ku pezê xwe bibe ji ehlê xwe re û ev tişta ku qewimîye ji wan re bibêje û di peyre vegere da ku qisasîyet li serê werê înfazkirin.
         Emîrul Mu’minîn jê re sê roj muhlet danî bû.
Di roja sisîya de roj li ber ava ye û ti pêjin ji vî şivanê xort nehat. Naxwe pêwist e ku qisasîyet ji kefîlê wî; Ebuzer bê sitandin. Heçîka kefîle, herwekî ku Îslamê bi me daye nasîn, xarim e.
Îman: Maneya vê hevoka; ku «kefîl xarim e» çî ye?
Îslam: Kesê ji yekî re bibe kefîl, û yê ku jê re kefalet hatî kirin wefakarî nekir, hinga kefîl, ji pêkanîna kefaletê berpirsîyar e.
Îman: Hetta jiyana wî jî bît?
Îslam: Ferq nake, çi dema tu bibê kefîl, ti barhilgirê kefaletêyî, ew çi dibe bera bibe.
Îhsan: Ji kerema xwe re vê qisetê timam bike.
Îslam: Belê.
Di esnayê ku sehabîyê qedirbilind ji bo înfazê cihê xwe girt  û cellad jî ji bo kuştina wî xwe hazir dikir, di wê gavê de zilamekî qîrîn kir..       Bisekinin.! Ez zilamekî ku bi alîyê me ve tê dibînim, hêvî heye ku ew şivan bê. Tevê wan însanan bi alîyê ku toz jê radibe ve di meyzandin û dia dikirin ku ewê ku tê şivan bi xwe bê da ku hevalê pêxember ji wê kuştina bi xeyn ji kefîltîyê pêve ku tu gunahê wî tinebû, xilas bibê. Gelek derbas nebû dîtin; ewê ku tê, ew şivanê ku yê qisas jê were hilanîn, bixwe ye. Tê, lêbelê ji helebeza, bêmefer bûye, çawa gihişte cihî înfazê ji bêtaqetî liser erdê velizîya. Di wê gavê de misilman bi xilasbûna sehabîyê Pêxember; Ebuzerê Giffarî kêfxweş bûn.
Emîrulmu’minin li dora xwe mêzekir û piştî aramî kete nêv wan insanê li wir û bêhna şivên hate ber wî hêza xwe di xwe de civand û piştî daketina Ebuzer ji cihê înfazê, şivên cihê xwe liber infazê girt, cellad li ber serê şivên jibo infazê lihêvîya îşareta Emîrulmu’minîn bû. Di wê demê de Emîrulmu’minin berê xwe da şivên:
-Xorto! Te zanîbû ku tê bi ‘qisasî’ werê kuştin, te dikarîbû li me nevegerê, lewra ti kesî ne tu û nejî cihê te nasnedikir, vêca çi tiştî te anî vir da ku ‘qisas’ ji te were hilandin. Xort :
-   Wefakarî bû, Wefakarî bû ya xelîfê pêxember! Wefakarîya bi soza ku min bi we re dabû. Resulê Xwedê gotîye: Nîşanê munafiqan sê tiştin: yek ji wan «dema soz bide soza xwe bicîh neyênê» yanî; bê wefabê. Di Quranê de jî hatîye gotin: «Soza xwe bicîh bînin, heçîka soz e, roja qîyametê mirov jê, tê berpisîyarkirin.» Û min nedixwest ez bibim yê ewil ji wan kesê ku di nava insanan de bê wefa bin...
Emîrulmu’minîn û yên li wir bi vê gotinê pir kêfxweş bûn. Di peyre berê xwe da Ebuzer; û jê re got: ya Ebazer! Ew çi tişt bû ku te kire kefîlê wî xortê ku te wî nasnedikir, û mimkin bû ku nehatiba, hinga ji ber vê kefaletê te yê jiyane xwe ji dest bida.
Ebuzer got: Însanitî bû ya Emîrelmu’minin! Heçîka ez bûm, min nedixwest ez bibim yê ewilê ku insanîyetê ji nava xelkê radikin û da qene neyê gotin: «însanîyet ji nav mirovan rabû ye.»
     Xelîfê pêxember gotina xwe li ser nimetê Îslamê bi şûkrê Xwedê Teala timam kir, destê xwe bilindkir ji bo îşaretê bide cellad da ku «qisas» bête infazkirin, hemen demê de ji nav koma însana dengek bilind bû;
-   Bisekine ya Xelîfê Pêxember.
 Dîtin ewê ku gazî dike yek ji lawên wî merevê kuştî bû. Berê xwe da civatê û bi dengekî bilind:
-   Ey serdarê bawermendan! Em ji mafê xweyî qisasiyetê derbas bûn, me qatilê bavê xwe efu kir.!
Lihember vê rewşê sitêrk ji çavê Hz. Umer ketin xwarê, xortê qatil û civate li wir dest bigirî kirin, ji ber vê menzereya îslamî ya xweşîk. Piştî kela dilê xwe danîn û nefsa wan hedinî Hz. Umer berê xwe da her sê kurê merivê kuştî û ji wan re got: Sebebê ku we qatilê bavê xwe efû kir çi bû?
Mezinê bira got: Hezjêkirin bû, ya Xelîfê pêxember! Hezjêkirin...
Birastî Qasidê Xwedê Teala gotîye: «Tişta hun ji xwe re di xwazin heta hun ji birayê xwe yî bawermend re nexwazin, we bitekûzî Îman neanîye.» Vêca em di dinyaê de hez ji jiyanê dikin, naxwe lazim e em hezbikin ku ev xort ji bijî.
Û da em nebin ji wan kesê ku hezkirinê ji nava însanan radikin.
Îhsan : Subhanellah.. Birastî Îslam ev bixwe ye.
Îman  : Di îroyîn de, kanî ev însanîyet?
Îhsan : Ka bibêje Wefakarî li kû ma ye?.. Ev xortê nenas, yê werê da ku bê kuştin û karîbû nehata, lê belê tişta wî anî wefakarî bû, bicîhanîna sozê bû û jibo ku neête gotin wefakarî di nava însanan de nemaye, hat û serê xwe danî ber calladî.
Îslam : Eger hezjêkirina ku aniha derbasbûyî dinêv civatan de berdewambane, di vê dema me de evçend xwîn nedihat rijandin.
Îhsan : Îslam! Xwedê xêrê bidê te, birastî di dîroka Îslamê de ev buyereke mezin û rewşeke xweşîk e, em hêvî dikin ku li gorî wê em jîyana xwe bidomên in.
Îman : Em ji Xwedê Teala lave bikin ku Ellah c.c. me bi vê jiyanê bivejînê.
                                                 Melayê Esî
 
 
 


GOOGLE  ISLAMIC LINKS LIST

1

PORTUGAL

http://www.islamreligion.com/pt/?gclid=CIjLp6nVrrYCFVG7zAod_VcA1A

http://www.suapesquisa.com/islamismo/

http://www.religiaodedeus.net/

http://www.10emtudo.com.br/artigo/religiao-islamica/

2

ROMANIA

http://www.islam-abc.ro/bazele-credintei.aspx

http://islamromania.ro/cat-41/religie_comparata.html

3

SIRBIA

http://www.islamski-centar.org/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=83


http://www.makislam.com/makislam/Naslovna/

4

SLOVAKIA

http://www.islamweb.sk/stranky/start.htm

http://www.islam-sk.sk/sk/islam-viera-a-nabozenstvo


5

SLOVENC

http://www.islamska-skupnost.si/index.php?option=com_content&view=article&id=979:sporocilo-za-javnost-islamske-skupnosti-v-sloveniji&catid=3:minas&Itemid=18


http://www.islambosna.ba/forum/svenska/

http://www.medzlis-sa.ba/

http://bosanski-mesdzid.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


http://www.veengle.com/s/islamske%20stater.html

http://www.miztuzla.com/

http://www.sehur.net/osnovi-islama.html


6

SVAHILI

http://mzalendo.net/

http://www.quranitukufu.net/Biblia/index.htm

http://www.islamkutuphanesi.com/swahilibooks/index.htm

http://www.islamtanzania.org/an-nuur2/210/

http://al-iman.co.uk/

http://www.alhidaaya.com/sw/

http://www.mawaidha.info/


7

TAMIL

http://www.islamkalvi.com/religions/dear_friends.htm

http://www.iiponline.org/Rebuttal/Mubahala.htm

http://www.nouralislam.org/tamil/islamkalvi/religions/islam_hindu_comparision_01.htm

8

THAILAND

http://www.muslimthaiexpo.com/main/index.php

http://www.islam-talks.com/index.php/newmuslim/89-family-islam

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=15&id=507

http://allknowledges.tripod.com/islam.html#moon

http://quran.al-shia.org/th/ahlulbayt-quran/061.htm


9

URDU

http://urdu.sahartv.ir/

http://urdu.tebyan.net/index.aspx?pid=235796

http://www.kitabosunnat.com/

http://www.erfan.ir/article/article.php?id=16533

http://www.islamtimes.org/vdccopqis2bq118.c7a2.html

http://www.markosweb.com/www/urdu.irib.ir/

http://www.akhbaroafkar.com/detail.asp?aid=952

http://www.newageislam.com/a/urdu-section

http://www.shafaqna.com/urdu/component/k2/item/6637

http://www.siratulhuda.com/forums/forum.php

http://tarjumanulhaq.com/2012/07/

http://islamquest.net/ur/archive/question/fa2381

http://www.islamtimes.org/vdcdkk0foyt05x6.432y.html

http://urdutahzeeb.net/faith-and-religion/islam/why-west-is-so-afraid-of-islam

http://pak.net/?p=2620


10

TELUGU

http://telugu.sakshitimes.net/

http://www.answering-islam.org/telugu/palurachayitalu/prabhuteja/islaamsantiyutamatama.html

http://www.islamhouse.com/s/10118


11

BELARUS

http://www.islamreligion.com/ru/articles/466/

http://www.islam.by/at/?id=187

http://www.imam.ru/

http://oneislam.ru/

http://islamclick.ru/

http://www.whyislam.ru/main/dostoinstva-islama.htm

http://schools.keldysh.ru/school1413/religija/islam.htm

http://www.answering-islam.org/russian/authors/wood/deceptivegod.html

http://www.islam.gmir.ru/

http://zeynepdersaadet.livejournal.com/9555.html


12

VIETNAM

http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGHT/thienchuaallah.php

http://www.islamhouse.com/p/354525

http://www.iqra.net/articles/combodia.html

http://www.hanoimasjid.com/vi/what-is-islam/misconception-about-islam/

http://www.riseap.org/2011/12/08/vietnamese-muslims-keen-study-malaysia-2/

http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/masjidList.html

http://muslimvillage.com/2010/09/08/5983/the-challenges-of-being-muslim-in-vietnam/

http://www.muslimpopulation.com/asia/Vietnam/

http://www.vietnammuslimtours.com/

http://www.ummah.com/forum/showthread.php?345819-Vietnam-Muslims

http://www.omaresa.com/


13

BOSANSKİ

http://www.orbus.be/religion/islam/kuran_bos/index.htm

http://www.islambosna.ba/sejfudinova-hronika/11714-bosanski-islam-za-evropu

http://praviput.com/

http://www.minber.ba/

http://www.rijaset.ba/

http://www.halal.ba/site/

http://www.bosanskialim.com/

http://selam.jimdo.com/bosanski.php

http://abna.co/index.asp?lang=19

http://www.islamhouse.com/s/9815

http://www.turntoislam.com/threads/pitanja-i-odgovori.63913/

http://www.slobodnaevropa.org/specials/al_kaida/14_bosanski_islam.htm

http://bosnian.irib.ir/radioislam/

http://www.izbih.no/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=2%3Ajoomla-specific-links&Itemid=285

http://www.2muslims.com/directory/Quran/translations/Bosnian/

http://www.mlivo.com/

14

YIDCE

http://masjedeazam.com/yi/page/5

http://hamariweb.com/islam/bosanski-petrovac_ramadan-timing13464.aspx

15

TATARS

http://islamrt.ru/

http://dumrt.ru/tt/mm-islam

http://www.tatar-islam.com/

http://www.azatliq.org/content/article/24950534.html

http://matbugat.ru/news/?id=7693

http://vatantat.ru/

http://im-kazan.ru/news/240

http://musulman.su/?p=7118

http://etatar.ru/top/44320

http://qazan-radiosi.com/

http://shahrikazan.com/tt/component/k2/item/4255-kamil-hәzrәt-–-iң-laeklyisyi.html

http://beznen.ru/basma/2013-147/fenge-morecegat-iterge-kirek/


http://intertat.ru/tt/dengi-tt/item/16370-hәlәl-rizyiknyi-mөselman-bulmagannar-kүbrәk-kullana.html

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/view/1760/

http://www.kuray.ru/

ENGLISH - AFRICA  ISLAMIC LINKS LIST


http://www.africamuslimsagency.co.za/

http://www.muslimsinafrica.com/

http://www.islamawareness.net/Africa/

http://www.30-days.net/muslims/statistics/about-africa/

http://www.muslimpopulation.com/africa/

http://www.muslim.co.za/

http://www.islamandafrica.com/challenges21.html

http://wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics_(Population)

http://www.onislam.net/english/culture-and-entertainment/traditions/438799-south-africa-many-muslims-one-islam.html


.
 Turk Bayragi
Bugün 1 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=